Optimalizované pre prehliadače Internet Explorer 5 a novšie, Opera, Mozilla, ...
Miluj svoje kosti

536229

ADRESÁR OSTEOLOGICKÝCH AMBULANCIÍ A OSTEOCENTIER

MESTOADRESA PRACOVISKAKONTAKTNÁ OSOBATELEFÓN
Kraj: Bratislava
BratislavaOsteocentrum FN,
V.interná klinika LF a UN,
Ružinovská 6,
821 03 Bratislava
MUDr. Z.Killinger,PhD,
Prof.MUDr. J.Payer, CSc.,
02 / 43 33 31 05
BratislavaOsteocentrum,
SZU, Limbová 12,
833 03 Bratislava
MUDr. K.Štefíková,PhD,
Prof.MUDr. V. Spustová, DrSc.,
02/5936 9469, 02/5936 9465
BratislavaFN, 1.ort.kl.,
Ružinovská 6,
821 03 Bratislava
MUDr. A.Švec,
MUDr. Horváth
02/4333 2409
BratislavaFN, 1.Int.kl.
Mickiewiczova 13,
813 69 Bratislava
MUDr. E.Šteňová 02/5729 0533,673
BratislavaŽNsP,
Šancová 110,
832 99 Bratislava
MUDr. E. Kučerová 02/5058 5769
BratislavaEurorehab s.r.o,
Poliklinika,
Tehelná 26,
821 02 Bratislava
MUDr. D.Demeterová,
Doc.MUDr.J. Zvonár, CSc.,
02/4445 1744
BratislavaFN,
Antolská 11,
851 07 Bratislava
MUDr.E.Kmetyová 02/6867 3407,2812
BratislavaReumat.a ger.amb.,
FNsP,
pracovisko Poddunajské Biskupice,
Krajinská 91,
825 56 Bratislava-PB,
MUDr. Ľ.Čápová 02/62525067
BratislavaOnkolog. Ústav Sv. Alžbety,
Heydukova 10,
812 50 Bratislava
MUDr. B. Špániková 02/59249469
BratislavaNZZ FIDELITAS, s.r.o.,
Osteolog. A reumatolog. Amb.,
Poliklinika FNsP Kramáre,
Limbova 5,
833 01 Bratislava
MUDr. J.Wendl, Csc.,
MUDr. J. Zimanová
02/54654141,-43
Šamorín Poliklinika,
Jesenius Samaria s.r.o. ,
Hlavná 50,
931 01 Šamorín
MUDr. H. Egyenes,
MUDr. A. Záhoráková
031/5624482
Kraj: Trnava
PiešťanyOsteocentrum,
Národný ústav reumat.chorôb,
Nábrežie I. Krasku 4,
921 01 Piešťany,
www.nurch.sk
MUDr. P. Masaryk, CSc.,
MUDr.A,Letkovská,PhD
T: 033/76 235 11,
F: O33/7724480
HlohovecReumatologicko-rehabilitačné centrum, s.r.o.,
Pribinova 56,
920 01 Hlohovec
www.rrc.sk
MUDr. E. Ďurišová,
MUDr.Rexa,
MUDr.Rexová
033 / 7301 820
TrnavaPoliklinika - Prednádražie,
Mozartova 3,
917 01 Trnava
MUDr. E. Ďurišová,
MUDr.Rexa,
MUDr.Rexová
033 / 7301 820
GalantaNsP Galanta,
Hodská 373,
Galanta
MUDr. E. Ďurišová,
MUDr.Rexa,
MUDr.Rexová
033 / 7301 820
SenicaPoliklinika Senica,
Mediekos labor s.r.o,
Sotinská ul,
905 01 Senica
MUDr.M. Krpčiar,
MUDr. S.Wolfová
034/6518 898
Kraj: Trenčín
Trenčín NZZ Reumat.ambulancia,
K.Dolnej stanici 18,
Trenčín 911 01
MUDr. M.Fabianová, 032-6582557
Prievidza NZZ Ortop.amb.,
Pauleho 1,
97101 Prievidza
MUDr. M.Turcer 046-5431989
Púchov NZZ- ortop.amb.,
Pod Lachovcom 1727/55,
Púchov 020 01
MUDr.P.Hronský 042/4605503
Kraj: Nitra
NitraOsteocentrum,
Špecializovaný odb.ústav sv. Svorada n.o.,
Kláštorská 134,
949 88 Nitra
MUDr.K. Bitter,CSc.,
MUDr. E.Ruttkayová,
037/6516 246, 745,
kl. 125,119,144
NitraNZZ Reumat.amb.,
Fatranská 12,
Fatranská 12,
949 01 Nitra
MUDr. I.Semetková,
MUDr. M.Halaj
0905/648 896
NitraFN, Špitálska 6,
95001 Nitra
MUDr. J. Šimková,
MUDr. D.Dolinská
037/6545 111,313
KomárnoNZZ ortop.amb.,
Hradná 2,
Dôstojnícky pavilón,
945 01 Komárno
MUDr.H.Egyenes,
MUDr. K. Vinczeová,
035/7714 750,1,2
Kraj: Žilina
Ľubochňa Osteocentrum,
Národný endokrin. a diabet.ústav,
034 91 Ľubochňa,
www.nedu.sk
MUDr. P. Vaňuga,PhD 044/4391 221
Žilina NsP,
osteolog. amb.,
V. Spanyola 43,
010 01 Žilina
MUDr. Ľ.Kubincová,
MUDr.D.Bollová
041/5110 871
Martin Metabolické centrum s.r.o.,
Škultétyho 7,
03601 Martin
MUDr.L.Šutarík Csc.,
Prof. Dr.M. Mokáň, DrSc
043/4223522
Kraj: B.Bystrica
Banská Bystrica Osteocentrum,
FNsP F.D.Roosvelta,
Nám. Svobodu 1,
974 01 Banská Bystrica
MUDr.Z.Kmečová 048-441 3668
Banská Bystrica Novamed s.r.o.,
reumat.amb,
Bernolákova 10,
974 01 Banská Bystrica
MUDr. J. Hôdlik,
MUDr.J. Kučeráková,
048 4103819
Lučenec NZZ Endokrinolog. amb,
Nám. republiky 14,
984 01 Lučenec,
MUDr.H. Halmová 0905/794 866,
047/4311417
Zvolen Železničná PLK,
reumt.amb,
J. Jiskru 8,
960 01 Zvolen
MUDr. A.Klčová 045/5182147,8
Žiar n. Hronom NsP Žiar nad Hronom,
Odd. FD,
Sládkovičova,
965 01 Žiar n.Hronom
MUDr.P. Benický 045/6723650
Kraj: Košice
Košice Osteocentrum,
Nemocnica Košice-Šaca a.s,
Lúčna 57,
040 15 Košice-Šaca,
www.nemocnicasaca.sk
MUDr. S. Tomková,
PhD., MUDr.M. Varga
055/7234120
Košice FNLP,
Pavilón zdravia,
Rastislavova 43,
040 01 Košice
MUDr. O. Kalanin 055/615 3111-spoj.
Košice Poliklinika Medicínske centrum, s.r.o.,
Brigádnická 2,
040 11 Košice
MUDr. L.Seman,
MUDr.I. Krieger
0905/482 086,
055-64390900
Košice Železničná NsP,
ortop.amb.Masarykova 9,
040 01 Košice
MUDr.D.Oniščenko 055/6135 879
Košice NZZ endokrinolog.amb,
Moyzesova 32,
040 01 Košice,
MUDr. V.Gonsorčíková, CSc., 055-6231362
Košice NZZ reumatolog.amb,
VOUG,
Strojárenská 13,
040 01 Košice
MUDr. D.Telepková 055-6256700
Košice NZZ Centrum pre pohyb.aparát,
ortop.amb,
Mäsiarska 33,
040 01 Košice
MUDr. J.Ondrejková 055-6230363
Košice Letecká voj.nemocnica,
RTG odd.,
Murgašova 1,
040 01 Košice
MUDr.P.Kešelák,
MUDr.J.Kolesárová,
055-516 835
Kr. Chlmec NZZ Gynekolog.amb.,
Mierova 1/905,
077 01 Kr. Chlmec
MUDr. Z.Polgáriová 0905 7650608
Michalovce Trimedical s.r.o,
Ortoped- osteolog. amb,
A.Bernoláka 2,
071 01 Michalovce
MUDr.Ondrejková 056 / 6431355
Kraj: Prešov
Prešov Osteocentrum,
Mineral -Slovakia s.r.o,
OLÚ OÁZA,
M. Čulena 27,
080 01 Prešov
MUDr. J. Kľoc, MUDr.P.Cvengroš 051/7710507,03, fax 7712500
Prešov Ortoped s.r.o.,
NZZ-ortoped.ambul.,
Levočská 18,
080 01 Prešov
MUDr.P.Klein 051/7713778,0905 746689
Prešov NZZ vo FNsP J.A.Reimana,
(budova LDCH),
Hollého 14,
080 01 Prešov
MUDr.Janka Smoterová 0902 919 595 (objedn.) 0902 919 599 (konzult)
Bardejov KlimekOrtho, s.r.o,
Rhodyho 3,
085 01 Bardejov
MUDr.P.Klimek 054/4727813

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, masaryk@nurch.sk