Tlačová konferencia pri príležitosti WOD 2018

Tlačová konferencia "Svetový deň osteoporózy"

Termín: štvrtok 18. októbra 2018 o 11:00 hod.

Miesto: Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava-Staré Mesto

Zúčastnení:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS a prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB

Osteoporóza - závažná pandémia súčasnosti

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
viceprezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS a zástupca prednostu V. internej kliniky LF UK a UNB

Význam a úskalia v diagnostike zlomenín stavcov

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH 
člen výboru Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS a lekár V. internej kliniky LF UK a UNB

Riziko osteoporózy u pacientov s diabetes mellitus 

Foto z akcie