Informácie pre odbornú verejnosť

V časti NOVINKY nájdete aktuálne informácie o podujatiach organizovaných pod záštitou SOMOK, nových projektoch v osteológii, informácie z Ministerstva zdravotníctva SR, informácie od medzinárodných organizácií v osteológii, novinky v guidelinoch a mnoho iného ... 

Aktuálny zoznam členov výboru, ako aj členov spoločnosti nájdete v časti SOMOK. Taktiež sú tu uverejnené základné informácie o našej spoločnosti, či zápisnice z výborov a plenárnych schôdzí. 

N E W

Aktuálne na stránke pribudli nové informácie o: 

  • ...

 

Vedecké projekty, do ktorých sa môžete zapojiť

Časopis CLINICAL OSTEOLOGY

Clinical Osteology je časopis, ktorý vydávajú spoločne slovenská Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Slovenskej lekárskej spoločnosti, česká Společnost pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti J. E. Purkyně a vydavateľstvo Facta Medica, s.r.o. Časopis sa zameriava v interdisciplinárnom kontexte na problematiku patológie metabolizmu kostí, na problematiku metabolických ochorení zasahujúcich do metabolizmu kostí, na problematiku diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby týchto ochorení, najmä osteoporózy, a v neposlednom radu aj prevencie týchto ochorení.

Časopis je koncipovaný ako otvorené odborné diskusné fórum a informačný zdroj pre postgraduálne vzdelávanie, predovšetkým pre osteológov, ale aj ambulantných internistov a praktických lekárov. Publikačnými jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina. Všetky uverejnené články sú anonymne recenzované dvomi nezávislými recenzentmi. Členovia redakčnej rady nie sú zamestnancami vydavateľa.

Časopis je indexovaný v databázach SCOPUS | Bibliographia medica Čechoslovaca | Bibliographia Medica Slovaca | Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Periodicita: Vychádza 4-krát ročne
Registračná značka MK ČR E 23348 ISSN 2571-1326 (print) ISSN 2571-1334 (on-line)
Skratka pre citáciu Clin Osteol

Časopis Clinical Osteology je kontinuálnym pokračovaním časopisu Osteologický bulletin vydávaného tlačou spoločnosťou Trios, s.r.o., pod ISSN 1211-3778 (print) od roku 1996 do roku 2017.

Vydavatelia:
Facta Medica, s.r.o., Srbská 2186/19,612 00 Brno, Česká republika
IČO 28298110
Tel.: +420 737 985 593 nebo +420 737 287 512
E-mail: fama(at)fa-ma.cz
Web: www.fa-ma.cz