International Osteoporosis Summit: Central Asian and Eastern European Countries 2016

V dňoch 3 - 5. októbra 2016 sa zástupcovia SOMOK prof. MUDr. J. Payer, PhD., MPH, FRCP, prim. MUDr. P. Vaňuga, PhD.  MUDr. P. Jackuliak, PhD. zúčastnili International Osteoporosis Summit: Central Asian and Eastern European Countries, ktorý sa konal v Jerevane, Arménsko.

Sumit organizovala Arménska spoločnosť pre osteoporózu (Armenian Osteoporosis Association) za pomoci Ruskej spoločnosti pre osteoporózu (Russian Association on Osteoporosis) za podpory prof. John P. Bilezikiana. Sumitu sa zúčastnili zástupcovia nasledovných krajín: Arménsko, Belarus, Česká republika, Georgia, Kazakstan, Kirgizsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Poľsko, Rusko, USA, Uzbekistan.

V rámci kongresu bola prezentovaná situácia v manažmente osteoporózy v jednotlivých krajinách. Mnohé krajiny východnej Európy a centrálnej Ázie majú problematickú situáciu v osteológii - hlavne nedostatok denzitometrov, nedostatočné epidemiologické dáta a taktiež limitácie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a málo informácií o osteoporóze v populácii. Osobitný blok sa venoval implementácii FRAX do klinickej praxe, kde bola prezentovaná aj situácia na Slovensku. Prof. Payer vo svojej prezentácii (Payer J., Vaňuga P., Jackuliak P., Kužma M., Killinger Z. FRAX in Slovakia - our experiences) zdôraznil mimoriadne priaznivú situáciu u nás či v diagnostika tak aj v manažmenete a liečbe osteoporózy. Taktiež prezentoval že FRAX nie je v diagnostických guidelinoch v našej krajine, avšak sa využíva na identifikáciu rizikových skupín v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti (a následné odoslanie na denzitometriu a osteologické vyšetrenie). Taktiež prezentoval práce potvrdzujúce význam využívania FRAX či samotného a aj v kombinácii s TBS na najlepšiu identifikáciu rizikových skupín z pohľadu rizika osteoporotickej fraktúry.

Počas kongresu sa diskutovalo aj o ďalšej medzinárodnej spolupráci, formulovali sa plány na ďalšie spoločné osteologické podujatia a projekty s partnermi z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Ruska.

Fotogaléria