NOVINKY

V tejto časti nájdete aktuálne informácie 

 • o podujatiach organizovaných pod záštitou SOMOK
 • o informáciách z Ministerstva zdravotníctva SR
 • aktuality v osteológii
 • iné zaujímavé informácie ...

IOF odporúčanie

Prosím majte na pamäti, že dospelí vo vyššom veku a ľudia s chronickými ochoreniami pľúc, srdca, obličiek, alebo trpiaci cukrovkou sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších komplikácií choroby COVID-19.

Zostaňte v bezpečí dodržiavaním potrebných bezpečnostných opatrení podľa odporúčaní zdravotníckych orgánov vašej krajiny.

Na webovej stránke svetovej zdravotníckej organizácie – WHO Coronavirus disease (COVID-19) Outbreak nájdete dôležité informácie o tom, ako chrániť seba, rady spojené s cestovaním a iné odporúčania.

Chceme uistiť ľudí s osteoporózou a tých, ktorí užívajú lieky na liečbu osteoporózy, že samotná osteoporóza nezvyšuje riziko nakazenia sa koronavírusom alebo závažnejšie komplikácie.

Práve preto, je teraz pre každého s osteoporózou, oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, zostať bez zlomenín.

Systém zdravotnej starostlivosti je ovplyvnený všeobecnými odporúčaniami, ktoré vyzývajú ľudí, aby sa vyhýbali nemocniciam a ambulanciám lekárov, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné.

 • Prevencia pádov je rozhodujúca: ubezpečte sa, že vo vašom domácom prostredí nie sú prekážky.
 • Neprerušujte liečbu osteoporózy, ktorá vám bola predpísaná a ak budete mať obavy, kontaktujte vášho lekára.
 • Ak vaša nemocnica alebo vláda odporučí, aby ste ostali doma a/alebo máte obavy z návštevy vášho lekára alebo nemocnice, prípadne potrebujete liek na predpis, dohodnite si radšej telefonickú konzultáciu. 
 • Udržujte telefonický alebo e-mailový kontakt s rodinou a priateľmi - fyzická izolácia neznamená sociálnu izoláciu!
 • Neobávajte sa požiadať o pomoc ak potrebujte nakúpiť, vyzdvihnúť lieky alebo inú službu.

Ak sa Vám zruší termín na podanie injekcie alebo infúzie na liečbu osteoporózy, prípadne sa necítite dobre, aby ste absolvovali podanie vášho lieku, tak dočasné oddialenie podania liečby nebude mať zásadný vplyv na zdravie Vašich kostí.

Avšak, ak užívate denosumab, je dôležité aby sa vaša ďalšia injekcia sa neodložila o viac ako 4 týždne, pretože výhody liečby sa rýchlo vytratia. 

Skontaktujte vášho lekára a naplánujte si najskorší možný termín, aby výhody liečby pretrvali.

Ak sa necítite dobre a vynecháte nejaké lieky, užite svoje lieky hneď, ako sa budete znova cítiť dobre. Pre viac informácii kliknite tu.  

Informácie týkajúce a Vašej krajiny by mala poskytnúť Vaša národná spoločnosť (zoznam členských spoločností IOF), vrátane National Osteoporosis Society (USA) a Royal Osteoporosis Society (UK).

Zostaňme všetci v bezpečí a bez zlomenín, dodržiavajme dôležité pokyny, ktoré pomôžu ochrániť starších a tých, ktorí sú viac zraniteľní vplyvom tohto globálneho vírusu.

Vyjadrenie prezidenta SOMOK k aktuálnej epidemiologickej situácii

Ctení priatelia,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v zdravotníctve a s cieľom podpory výzvy našich kolegov všeobecných lekárov (stanovisko k predpisovaniu liekov).

Určite spoločne považujeme za prínosné prispieť k uľahčeniu priebehu tejto neľahkej situácie aj pomocou súčinnosti so všeobecnými lekármi. Jednak formou telefonických konzultácií, ako aj predpisovaním potrebnej medikácie našim spoločným pacientom cestou elektronických receptov. Pri predpisovaní e-receptu u stabilizovaných pacientov, ako iste viete, je možné zadať opakovaný recept na celý rok.

Takáto minimalizácia fyzických návštev na ambulanciách, bude chrániť tak pacientov, ako aj nás zdravotníkov. 

Pre nové informácie ohľadne opatrení počas pandémie COVID-19 sledujte stránku:

 

Ďakujem Vám za pochopenie a držme si palce v týchto ťažkých časoch.

S úctou
Juraj Payer

Informácia o vykazovaní pre zdravotné poisťovne

COVID-19: Dočasné opatrenia zdravotných poisťovní pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poistencov na zníženie dopadov pandémie ochorenia COVID - 19    

Zdravotné poisťovne v snahe pomôcť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zvládnuť aktuálnu situáciu počas pandémie ochorenia COVID -19 s čo najmenšími stratami a komplikáciami, sa dočasne rozhodli upraviť postupy spojené s úhradou zdravotnej starostlivosti. Ústretové kroky podnikli aj voči svojim poistencom a vydali s účinnosťou do 30.04.2020 (alebo odvolania núdzového stavu) nasledovné opatrenia:

Za telefonické medicínske konzultácie zdravotné poisťovne zaplatia viac

 • Všeobecným lekárom pre dospelých a gynekológom je garantovaná úhrada telefonickej konzultácie (výkon č. 1) nad rámec kapitačnej platby a v rovnakej cene ako pre nekapitovaného poistenca.
 • Z dôvodu odlišného platobného mechanizmu v pediatrii je garantovaná úhrada výkonu telefonickej konzultácie (výkon č. 1) v cene kontrolného vyšetrenia (výkon č. 4).
 • Pri špecializovanej ambulantnej starostlivosti je garantovaná úhrada telefonickej konzultácie v dvojnásobnej výške (počet bodov 160).
 • Pri preventívnych prehliadkach bude zohľadnená epidemiologické situácia
 • Zdravotné poisťovne garantujú všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast i gynekológom, že túto skutočnosť ústretovo zohľadnia tak, aby nemala negatívny vplyv na príjmy ambulancií.

Bez výmenného lístka k lekárovi špecialistovi

 • Zdravotné poisťovne garantujú, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť uhradia aj bez odporúčania všeobecného lekára (výmenného lístka).

V ústrety pacientom i lekárnikom

 • Pre pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky predpísané iba lekárom špecialistom, zdravotné poisťovne ich umožnia predpisovať aj všeobecným lekárom a to vo forme eReceptu bez potreby návštevy ambulancie.

Predĺženie platnosti lekárskych poukazov

 • Platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky zdravotné poisťovne predlžujú z pôvodných 30 dní na 60 dní od dátumu ich vystavenia.
 • Pri individuálne zhotovených zdravotníckych pomôckach môže byť predĺženie platnosti až o 90 dní. A to vtedy, keď si výdajňa lekársky poukaz pre individuálne zhotovené zdravotné pomôcky zablokuje. Platnosť tohto poukazu sa v danej výdajni predĺži o 90 dní.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránkach poisťovní: