PODUJATIA

Osteologické kongresy SOMOK

 • Osteologický kongres, Piešťany, 13.-14.3.1997
 •  1. Kongres slovenských a českých osteológov, Bratislava, 2.- 4.4.1998*
 •  2. Kongres českých a slovenských osteológov, Praha, 19.-20.9. 1999
 •  3. Kongres slovenských a českých osteológov, Banská Bystrica, 7.- 9.9.2000**
 •  4. kongres českých a slovenských osteológov, Olomouc, 8.-10.11.2001
 •  5. Kongres slovenských a českých osteológov, Žilina, 7.-9.11.2002
 •  6. Kongres českých a slovenských osteológov, České Budejovice, 19.-21.10.2003,
 •  7. Kongres slovenských a českých osteológov, Ružomberok, 16.-18.9.2004
 •  8. Kongres českých a slovenských osteológov, Zlín, 15.-17.9.2005
 •  9. Kongres slovenských a českých osteológov, Prešov, 7.-9.9.2006
 • 10. Kongres českých a slovenských osteológov, Luhačovice, 28.-30.10.2007
 • 11. Kongres slovenských a českých osteológov, Piešťany, 9.-11.10.2008
 • 12. Kongres českých a slovenských osteológov, Ostrava, 1.-3.10.2009
 • 13. Kongres slovenských a českých osteológov, Bratislava, 9.-11.9.2010
 • 14. Kongres českých a slovenských osteológov, Hradec Králové, 8.-10.9.2011
 • 15. Kongres slovenských a českých osteológov, Tále, 13.-15.9.2012
 • 16. Kongres českých a slovenských osteológov, Olomouc, 12.-14.9.2013
 • 17. Kongres slovenských a českých osteológov, Horný Smokovec, 25.-27.9.2014 (program)
 • 18. Kongres českých a slovenských osteológov, Brno, 10.-12.9.2015 (program)
 • 19. Kongres slovenských a českých osteológov, Žilina, 08.-10.9.2016 (program)
 • 20. Kongres českých a slovenských osteológov, Zlín, 21.-23.9.2017 (program)
 • 21. Kongres slovenských a českých osteológov, Košice, 13.-15.9.2018 (program)
 • 22. Kongres českých a slovenských osteológov, Brno, 12.-14.9.2019 (program)
 • 23. Kongres slovenských a českých osteológov, Bratislava, 17.-19.9.2020 (program)

------------

 * Od roku 1998 sú kongresy spoluorganizované recipročne s českou Společnosti pro metabolické ochorení skeletu (SMOS) ČLS JEP
** V roku 2000 bol súčasťou kongresu aj Medzinárodný kurz osteoporózy garantovaný IOF.

Osteofórum

 •  1. Východoslovenské sympózium o osteoporóze, Košice, 26.4.1995
 •  2. Východoslovenské sympózium o osteoporóze, Košice, 26.4.1996
 •  3. Východoslovenské sympózium o osteoporóze, Košice, 24.4.1997
 •  4. Východoslovenské sympózium o osteoporóze, Košice, 30.4.- 1.5.1999
 •  6. Východoslovenské sympózium o osteoporóze, Košice, 25.-26.4.2003
 •  7. Osteofórum, Košice, 15.-16.04.2005
 •  8. Osteofórum, Košice, 20.-21.4.2007
 •  9. Osteofórum, Košice, 17.-18.4.2009
 • 10. Osteofórum, Štrbské Pleso, 29.-30.4.2011 
 • 11. Osteofórum, Košice, 5. - 6.4.2013 (program)
 • 12. Osteofórum, Košice, 17. - 18.4.2015 (program)
 • 13. Osteofórum, Košice, 21. - 22.4.2017 (program)
 • 14. Osteofórum, Košice, 26. - 27.4.2019 (1. informácia)

Ostatné podujatia v osteológii

 • 1. Osteologický deň, Žilina, 18.5.2000
 • 1. Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 22.2.2002
 • 10. rokov hormonálnej substitučnej liečby, Bratislava, 18.10.2002
 • 2. Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 20.2.2004
 • 3. Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 4.2.2005
 • 4. Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra-Zobor, 10. - 11.2.2006
 • 5. Západoslovenské dni osteoporózy, Nitra, 15. - 16.3.2007
 • 6. Západoslovenské dni o osteoporóze, Nitra, 7. - 8.2.2008
 • 7. Západoslovenský deň o osteoporoze, Nitra, 12.2.2009
 • 8. Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 11.2.2010
 • 9. Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 17.2.2011
 • 10. Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 26. - 27.4.2012
 • 11. Západoslovenské dni o osteoporóze, Nitra, 26. - 27.4.2013
 • 12. Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 10.4.2014
 • 13. Západoslovenský deň o osteoporóze, Nitra, 23. - 24.4.2015 (program)
 • 14. Západoslovenský deň o osteoporóze a 33. Zoborský deň, Nitra, 21. - 22.4.2016 (program)
 • 15. Západoslovenský deň o osteoporóze a 34. Zoborský deň, Nitra, 6. - 7.4.2017 (program)
 • 16. Bitterov deň o osteoporóze a 35. Zoborský deň, Nitra, 19. - 20.4.2018 (program)
 • 16. Bitterov deň o osteoporóze a 36. Zoborský deň, Nitra, 19. - 20.4.2018 (1. informácia)
 • IX. ročník kurzu "Osteoporóza - viscerovertebrálna problematika a pohybová liečba", Hlohovec, 4.11.2016 (program)
 • X. ročník kurzu "Osteoporóza - komplex kinezioterapie" s nadväznosťou viscerovertebrálnej problematiky, Hlohovec, 20.04.2017 (program)
 • XI. ročník kurzu "Osteoporóza - komplex kinezioterapie" s nadväznosťou viscerovertebrálnej problematiky, Hlohovec, 26.10.2018 (program)
 • XII. ročník kurzu "Osteoporóza - komplex kinezioterapie" s nadväznosťou viscerovertebrálnej problematiky, Hlohovec, 25.10.2019 (program)
 • XIII. ročník kurzu "Osteoporóza - komplex kinezioterapie" s nadväznosťou viscerovertebrálnej problematiky, Hlohovec, 23.10.2020 (program)