ODBORNÉ USMERNENIA

Odborné usmernenie MZSR o diagnostike a liečbe osteoporózy u pacientov s vybraným onkologickým ochorením 
(Vestník MZSR, ročník 62, čiastka 27-32, zo dňa 25. júna 2014)

Odborné usmernenie MZSR o diagnostike a liečbe pacienta po osteoporotických zlomeninách
(Vestník MZSR, ročník 59, čiastka 1-3, zo dňa 4. februára 2011)

Odborné usmernenie MZSR pre diagnostiku a liečbu glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy
(Vestník MZSR, ročník 57, čiastka 51-53, zo dňa 13. novembra 2009)

Odborné usmernenie MZSR na liečbu porúch minerálového a kostného metabolizmu u pacientov s chronickým ochorením obličiek
(Vestník MZSR, ročník 57, čiastka 26-28, zo dňa 8. júla 2009)

Odborné usmernenie MZSR pre diagnostiku a liečbu osteoporózy
(Vestník MZSR, ročník 54, čiastka 9-16, zo dňa 1. marca 2006)

Metodický list racionálnej farmakoterapie osteoporózy 
(Metodický list racionálnej farmakoterapie, ročník 6, číslo 1, z februára 2002)

 

 

SLOVENSKÉ ODBORNÉ PUBLIKÁCIE

Payer J., Killinger Z. a kol. - OSTEOPORÓZA

Herba, Bratislava, 2012, 264 s.
ISBN 978-80-89171-94-1

Payer J., Borovský M. a kol. OSTEOPORÓZA PRI VYBRANÝCH OCHORENIACH

Herba, Bratislava, 2014, 192 s.
ISBN 978-80-89631-19-3