Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

 

Aktuálny zoznam členov SOMOK (aktualizácia k 15.5.2018)

 

Členovia výboru pre obdobie 2018 - 2021. 

 

Zápisnice zo zasadanutí výboru SOMOK a z plenárnych schôdzí SOMOK. 

 

SOMOK má aj vlastnú pamätnú medialu.