Výbor SOMOK 2018 - 2021

Výbor:

Predseda Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
V. Interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
T: 02 / 48 234 108
F: 02 / 48 234 110
E: payer(at)ru.unb.sk
Podpredseda Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
V. Interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
T: 02 / 48 234 856
F: 02 / 48 234 774
E: killinger(at)nspr.sk
Podpredseda MUDr. Soňa Tomková, PhD.
Nemocnica Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57
040 15 Košice-Šaca
T: 055/72 341 20
F:
E: stomkova(at)nemocnicasaca.sk
Podpredseda MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Endokrinologické centrum 
NEDÚ n.o.
034 91 Ľubochňa
T: 044 / 4306 105
F: 044 / 4306 322
E: peter.vanuga@nedu.sk
Vedecký sekretár MUDr. Pavol Masaryk, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany
T: 033 / 79 69 372
F: 033 / 79 69 376
E: masaryk(at)nurch.sk
Zapisovateľka

MUDr. Zlata Kmečová, PhD.
Interná klinika FNsP F.D. Roosevelta
Nám L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica

T: 048 / 441 3670
F:
E: kmecova(at)imafexbb.sk
Členovia Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava
T: 02 / 68 67 36 77
F: 02 / 68 67 36 79
E: borovsky(at)pe.unb.sk
  Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
V. interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
T: 02/48 234 237
F: 02/48 234 110
E: jackuliak(at)ru.unb.sk 
  MUDr. Ján Kľoc, PhD.
Ortopedické oddelenie FNsP J. A. Reimana
Hollého 14
080 01 Prešov
T: 051 / 70 11 303
F: 051 / 77 64 774
E: klocjan(at)hotmail.com
Prof. MUDr. Milan Kokavec, CSc.
Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH 
Limbova 1
831 01 Bratislava

T: 02 / 593 71 451
F: 02 / 593 71 716
E: kokavec(at)dfnsp.sk 

  Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
V. interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
T: 02/48 234 237
F: 02/48 234 110
E: kuzma(at)ru.unb.sk  
  MUDr. Alexandra Letkovská, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany
T: 033 / 79 69 372
F: 033 / 7969 376
E: letkovska(at)nurch.sk
  Doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.
I. interná klinika LFUK a UNB
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
T: 02 / 572 90 673
F: 02 / 572 90 392
E: e.stenova(at)hotmail.com 
  MUDr. Beata Špániková, PhD.
OÚsA
Heydukova 10
812 50 Bratislava

T: 02 / 322 49 352
F:
E: beata.spanikova(at)ousa.sk 

  Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12
833 03 Bratislava 37
T: 02 / 593 70 137
F: 02 / 593 70 598
E: viera.spustova(at)szu.sk
Náhradníci Doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc.
Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.
 

Revízna komisia:

Predseda Prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
Národný ústav reumatických chorôb
Nábrežie I. Krasku 4
921 01 Piešťany
T: 033 / 79 69 359
F: 033 / 77 211 92
E: rybar(at)nurch.sk
Členovia MUDr. Danica Telepková
NZZ VOUG
Strojnícka 13
040 01 Košice
T: 055 / 62 56 700
F:
E: telepkova1(at)post.sk
  MUDr. Henrieta Halmová
OSTEOMED s.r.o.
Erenburgova 15
984 01 Lučenec
T: 047 / 43 30 275
F: 
E: halmova(at)stonline.sk
Náhradníci MUDr. Judita Ondrejková