Čo je osteoporóza

Osteoporóza - základná definícia.

Osteoporóza (riedke kosti) je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k zvýšenej lámavosti.

Slovo osteoporóza sa často laikmi zamieňa za osteomaláciu a osteoartrózu. Osteomalácia (mäkké) je dnes už veľmi zriedkavé ochorenie podobné osteoporóze, kde sa na základe nedostatku vitamínu D znižuje obsah vápnika v kostnom tkanive. Kosti sa nelámu, ale deformujú.

Osteoartróza je zase degeneratívne ochorenie klbov, najčastejšie bedrových (koxartroza), kolenných (gonartroza) a chrbtice (spondylartroza), ktoré sa prejavuje poškodením klbnych chrupaviek.

Osteoporóza - epidémia tretieho tisícročia.

Od konca minulého storočia sa problém osteoporózy dostal do povedomia nielen zdravotníckej, ale aj širokej laickej verejnosti. Stále nástojčivejšie sa o ňu zaujímajú aj ekonómovia zdravotnictva. Z osteoporózy sa stal obrovský zdravotnícky a sociálno-ekonomický problém. Náklady na diagnostiku a liečbu osteoporózy, včítanie liečby zlomenín a ich dôsledkov dosahujú obrovské čiastky a nastále rastú. Ako príklad možno uviesť krajiny EU, ktoré vydali v roku 1998 len na liečbu zlomenín horného konca stehennej kosti 4,8mld EURO.

Osteoporóza postihuje v populácii hlavne staré osoby a ženy v prechode. Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov. To predstavuje asi 6-8% populácie. Osteoporóze sa nevenuje pozornosť pre ňu samotnú, ale pre jej komplikácie - zlomeniny, ktoré spôsobuje. Medzi najčastejšie miesta zlomenín patria kosti predlaktia, stavce a horný koniec ramennej a stehennej kosti.

Najobávanejšou zlomeninou je posledne uvedená - zlomenina krčka stehennej kosti. V roku 1990 sa vyskytlo na svete cca 1,5 miliona takých zlomenín, v roku 2050 sa ich očakáva až 4,5 mil. Enormný nárast zaznamenali krajiny EU v rokoch 1995-1998 - z 380 tis na 480 tis, čo je cca 25% vzostup. Na Slovenskou bolo v roku 1974 zaznamenaných okolo 1 600 týchto zlomenín. Toto číslo v roku 2000 vzrástlo na 10 000. Naštastie v posledných rokoch vzostup už nie taký prudký. Nárast výskytu osteoporózy sa pripisuje jednak starnutiu populácie (stále viac osôb sa dožíva vyššieho veku) a jednak zmenou životného štýlu (obmedzovanie pohybu, kybernetizácia, změna stravovacích zvyklostí, fajčenie apod.). Už dnes vyrastá v školách široká masa budúcich osteoporotikov. Mladá generácia presedí vačšinu svojho života v škole v laviciach, potom doma pred počítačom a večer pred televízorom. Namiesto zdravej mliečnej stravy obľubuje hamburgery a kolu.

Osteoporóza je nielen hojne rozšírená choroba, ale má aj závažné následky - úmrtie a dramaticky zhoršená kvalita života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti do roka zomiera, asi tretina je odkázaná na opateru iných a len zbytok sa vyhojí úplne a je schopný sebaopatery! Táto zlomenina je 7. mieste najčastejších príčin úmrti hospitalizovaných pacientov v SR. Riziko úmrtia po zlomenine stehennej kosti u 50- ročnej ženy je rovnaké ako úmrtie na rakovinu prsníka a 4x väčšie ako na rakovinu maternice!! Zlomeniny stavcov tiež trvale znižujú kvalitu života svojou nástopjčivou bolestivosťou a obmedzovaním hybnosti chrbtice.

Osteoporózu preto právom považujeme za spoločensky najzávažnejšie ochorenie pohybového aparátu.

Osteoporóza ako tichý zlodej kosti!

Zvýšené odbúravanie kostného tkaniva sa navonok nijako neprejavuje. Bežne sa za rok stratí asi 1-3% kosti, u zvlášť ohrozených osôb to býva nad 3%. Aby sa dosiahol určitý prah lámavosti, je potrebných aj niekoľko rokov. Osteoporóza sa teda neprejaví hneď na druhý deň po vynechaní menštruácie, ako sa to mnohé ženy domnievajú. Osteoporóza sa považuje za neskorý dôsledok menopauzy. Osteoporóza vo svojich začiatkoch nebolí! Človek preto býva náhle zaskočený až prvým prejavom osteoporózy - zlomeninou.