DENZITOMETRIA

Denzitometria znamená meranie hustoty kostnej hmoty. V súčasnosti je zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy. U väčšiny prístrojov sa meria sa stupeň absorpcie rtg lúčov po prechode kostným tkanivom. Hoci pracuje na rtg princípe, netreba sa ho obávať. Ide o bezbolestné vyšetrenie a na rozdiel od bežného rtg snímkovania je dávka ožiarenia zanedbateľná (s výnimkou tehotných žien!). Meria sa hustota kostí v miestach najčastejších zlomenín, t.j. oblasti predlaktia, driekové stavce a horný koniec stehennej kosti. Laikmi často vyžadovaná "celotelová denzitometria" sa bežne nerobí a v drvivej vačšine prípadov ani nemá žiaden význam. Niektoré denzitometre pracujú na princípe šírenia ultrazvuku v kostnom tkanive. Ich význam je zatiaľ len skríningový, nie diagnostický. Samotné meranie trvá rádovo niekoľko minút. Určitý čas je však potrebné pripočítať sa samotnú analýzu a vyhodnotenie merania. Výsledkom denzitometrie je číslo (hustota kostného tkaniva v g/cm2 a tzv. T- a Z-skore), nie obraz štruktúry kosti, či nález zlomeniny. Podľa výsledku sa meranie klasifikuje do troch kategórií: norma, osteopénia a osteoporóza. Denzitometrické vyšetrenie je finančne veľmi náročné a preto sa vykonáva len v odôvodnených prípadoch, resp. len na základe prísne vymedzených indikačných kritérií. Denzitometrické vyšetrenie ordinuje odborný lekár s osteologickým zameraním.

I keď denzitometria znamená v diagnostike veľký pokrok, k výsledkom denzitometrického vyšetrenia treba pristupovať ako k hociktorému inému laboratórnemu vyšetreniu, ktoré je pomocným vyšetrením pre určenie diagnózy.