ZLOMENINA HORNÉHO KONCA STEHENNEJ KOSTI

Býva verejnosťou tiež často bagatelizovaná, keďže sa akosi automaticky spája s vyšším vekom a považuje sa tak za prirodzený dôsledok staroby. Opak je však pravdou! Je to najzávažnejšia komplikácia osteoporózy. Zvyčajne ju spôsobuje pád, ale v pokročilejších štádiách osteoporózy sa kosť zlomí už aj pri banálnom pohybe. K nárastu zlomenín v staršom veku prispieva aj tá skutočnosť, že u starších osôb sa vyskytujú aj mnohé iné choroby (ochorenia srdca, mozgových ciev, klbov, svalov a zmyslových orgánov), ktoré sú navyše liečené mnohými liekmi, s možnými vedľajšími účinkami. To sa prejavuje poruchami pohybovej koordinácie, poruchy rovnováhy, pokles svalovej sily, poruchy zraku a závraty, ktoré už samotné zvyšujú riziko pádu. K nemu prispieva aj chôdza po nerovnom, či zle osvetlenom teréne, po šmykľavých podlahách (napr. v kúpeľni, ale aj napastované linoleá, posunlivé behúne), na schodoch, pri zakopnutí o prah dverí, či šnúry spotrebičov (tzv. architektonické bariery) a podobne.

Pacienti so zlomeninou krčka stehnovej kosti musia byť hospitalizovaní na ortopedickom oddelení, kde sa často musia podrobiť operácii. Táto zlomenina si často vyžaduje dlhodobý pobyt na lôžku, čo pre starého človeka môže mať fatálne dôsledky! V lepšom prípade môže dôjsť k trvalej invalidite a neschopnosti sebaopatery.