PRAVIDELNÁ FYZICKÁ AKTIVITA

Primeraná záťaž kostného tkaniva patrí k najlepším prirodzeným prostriedkom udržania pevnosti kosti.

V prevencii osteoporózy je na prvom mieste pravidelný pohyb, prípadne pravidelné cvičenie, ktoré je veľmi dôležité pre celkové zdravie. Pohyb-chôdza vo všeobecnosti zvyšuje kostnú denzitu. Optimálna dávka a frekvencia pohybu nie sú stanovené jednoznačne. Všeobecne sa však uznáva, že požiadavka pohybu u dospelých je minimálne 1-2 kilometrová prechádzka denne. Plávanie síce nezvyšuje kostnú denzitu, ale zvyšuje svalovú hmotu a zlepšuje svalovú koordináciu, čím sa znižuje riziko pádov a ich následkov. Na druhej strane neprimeraná telesná záťaž (napr. u mladých dievčat) môže mať za následok poruchy menštruácie a negatívnu kostnú bilanciu.

Cielené cvičenie pôsobí v niekoľkých oblastiach:

 • uvoľňuje sa svalové stuhnutie, ktoré zbavuje chorého výraznejších bolestí;
 • dochádza k väčšej tvorbe základnej kostnej hmoty, lebo fyzická záťaž podporuje osteoblastickú aktivitu a kalcifikáciu kostí;
 • nastáva prestavba kostnej trámčiny v smere najväčšieho zaťažovania;
 • posiluje sa kostrové svalstvo.

Zásady telesného cvičenia:

 • cvičenie sa vykonáva pravidelne a v dobrej pohode;
 • cvičme, pokiaľ je to možné, v športovom oblečení (v lete trenírky a tričko, v zime tepláková súprava);
 • pri cvičení je najvhodnejšia teplota 16-20 °C, cvičte pri otvorenom okne alebo vo vyvetranej miestnosti;
 • optimálny čas cvičenia je dvakrát až trikrát denne 15-20 minút;
 • necvičíme s plným žalúdkom, ani nalačno. Najlepšie je cvičiť 1,5-2 hodiny po jedle;
 • spôsob a rozsah cvičenia navrhuje odborný lekár, prípadne rehabilitačný pracovník;
 • začínajme vždy s ľahšími cvikmi a len potom cvičte ťažšie;
 • cvičme pomaly, plynulým nadväzovaním cvikov, vyvarujte sa prudkým, švihovým cvikom;
 • každý cvik opakujme štyri až päťkrát, medzi jednotlivými cvikmi dodržujte krátku, asi 10-sekundovú prestávku;
 • cvičenie nesmie vyvolať alebo vystupňovať bolesť, ktorá by trvala viac ako dve hodiny;
 • pri cvičení dbajme na pravidelné dýchanie;
 • pri cvičení je najvhodnejšie použiť pevnú pokrývku (deku), ktorú položíme na koberec, alebo cvičíme na tenkom molitanovom matraci. Mäkké vysoké matrace nie sú vhodné. Vonku cvičíme tiež na pokrývke na rovnom a suchom mieste.

Doporučenia pohybu v jednotlivých fázach osteoporózy

 • Pri rozvinutej osteoporóze sa zakazujú všetky prudké pohyby, kde sa stlačuje chrbtica v pozdĺžnom smere - od hlavy k sedacej časti tela. Vyvarujme sa skokom z výšky (napr. zo stoličky, zo schodov, z autobusu, z vlaku a pod.). Nedvíhajme ťažké predmety (nábytok, ťažké bremená a pod.). Zakázané sú všetky zimné športy (korčuľovanie, lyžovanie, hokej). Z letných športov sa neodporúča zápasenie, volejbal, basketbal, futbal a tenis. Zakázané je vzpieranie, zápasenie, judo, box a rugby. Nevhodné sú tiež všetky disciplíny ľahkej atletiky. Na druhej strane je vhodným doplnkom cvičení nie príliš namáhavá turistika a jazda na bicykli, avšak len na dobrých cestách, nie v teréne a s obmedzením zoskokov z bicykla. Výborným doplnkom cvičenia je plávanie, a to všetky spôsoby. Skoky do vody sú vyslovene nevhodné.
 • V štádiu tzv. stabilizovanej osteoporózy s klinickými príznakmi preriednutia kosti, ale bez väčších bolestí a svalových kŕčov po absolvovaní cvikov, sa povoľujú chorým ako doplnok dlhšie prechádzky, ľahšia práca v záhrade, na chate, v domácnosti. Zo športov je dovolené plávanie, ľahšia turistika, rekreačná cyklistika, nenáročné veslovanie.
 • V období akútnych komplikácií je chorý hospitalizovaný alebo sa zdržuje doma so zlomeninou stavcového tela, krčka stehnovej kosti alebo inej kosti. V tomto štádiu sa uskutočňuje cielená rehabilitácia, ktorú riadi lekár pod odborným dozorom rehabilitačného pracovníka.
 • V období veľkých bolestí chorí nie sú pripútaní na lôžku, avšak sa pohybujú s ťažkosťami pre bolestivosť a prítomnosť svalových kŕčov. V tomto štádiu sa vykonávajú len veľmi mierne cviky podľa odporúčania odborného lekára. Na zmiernenie bolestí ortoped niekedy ordinuje korzet.
 • V období po zahojenej zlomenine možno pacienta postupne zaťažovať a zaviesť i náročnejšie cviky.