CIELE, ZAMERANIE A POBOČKY

SUPO je svojpomocná, dobrovoľná, nezisková organizácia občanov, ktorá vznikla 12. decembra 1999 a je registrovaná MV SR pod číslom VVS/1-900/90-16157. SUPO je od roku 2000 členom Koordinačného výboru organizácií telesne postihnutých pri vláde SR a od roku 2001 členom International Osteoporosis Foundation (IOF).

Jej hlavnými cieľmi sú:

 • organizovať spoluprácu všetkých, ktorí môžu a chcú pomôcť,
 • oboznamovať verejnosť s problematikou osteoporózy a ostatných metabolických chorôb,
 • usilovať sa o zlepšenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti o osteoporotických pacientov,
 • radiť pacientom postihnutých osteoporózou,
 • vydávať periodické a neperiodické publikácie s osteologickou problematikou.

SUPO pôsobí na celom Slovensku a združuje členov v miestnych pobočkách.

Miestne pobočky (kontakt na predsedov)

 • Bratislava
  Terézia Marková
  Pekná cesta 23, 831 05 Bratislava, tel. 02/207 00 644, 0903 954 405
 • Košice
  Eva Formenderová
  Nám. L. Novomestkého 3, 040 01 Košice, tel. 0904 395 665
 • Martin
  Ľubica Pivková
  Štúrova 16, 038 52 Sučany, tel. 043/ 429 3440, 0910 640 226
 • Nitra
  Eva Konečná
  Kollarova 2, 949 01 Nitra, tel. 037/773 2949, 0903 193 794
 • Piešťany
  Alžbeta Hinnerová
  Valova 14, 921 01 Piešťany, tel. 033/ 77 402 59, 0915 548 409
 • Šala
  Mária Gálová
  925 52 Šoporňa 1544, tel. 031/ 775 3346, 0908 818 385