KONTAKT

Slovenská únia proti osteoporóze

Nábrežie I. Krasku 4

921 01 Piešťany

 

IČO: 36091359

 

Kontaktná osoba:

MUDr. Pavol Masaryk, CSc., tel. 033 / 7969 318, fax 033 / 7969 376, e-mail: masaryk(at)nurch.sk

 

Číslo účtu: 

Sberbank  4230085108/3100

IBAN  SK54 3100 0000 0042 3008 5108