VÝBOR SUPO

Predseda MUDr. Pavol Masaryk, CSc., Piešťany
Tajomník Ing. Anna Blahová, Martin 
Pokladník Eva Kohoutková, Piešťany
Členovia

Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, Nitra

 Eva Formenderová, Košice

 Alžbeta Hinnerová, Piešťany

 Elena Kapitánová, Košice    

 Eva Konečná, Nitra    

 Terézia Marková, Bratislava  

 Magdaléna Paliatková, Nitra

 Ľubica Pivková, Martin

 Ľudmila Rašková, Piešťany

 Mária Slovincová, Bratislava

 Mária Šmidová, Šala

 Mgr. Anna Vaváková, Piešťany

                           

 Náhradníci:  

         Miroslava Čaputová, Bratislava        

         Ing. Mária Galbavá, Šala

     

Revízna komisia:
Predseda
Členovia

Mária Gálová, Šaľa
MUDr. Alexandra Letkovská, PhD., Piešťany

Náhradník: