PRÍČINY VZNIKU OSTEOPORÓZY

Kosť nie je tvrdá, neživá hmota, ale živé tkanivo. Počas života sa kostná hmota stále obmieňa. Neustále v nej priebehajú dva úzko späté procesy - odbúravanie a novotvorba. Vo fáze rastu a dospievania prevažuje novotvorba kosti. Po 35. roku života nastáva prevaha odbúravania kosti na úkor novotvorby a kostná hmota v tele človeka postupne ubúda. Keď sa jej množstvo zníži pod normálnu hranicu, nazývame tento stav osteoporóza, čiže preriednutie kosti. Je to vlastne výsledok nerovnováhy medzi tvorbou a odbúravaním kosti.

Pri senilnej osteoporóze je znížená novotvorba kosti. Osteoblasty aj osteoklasty strácajú vitalitu a ich aktivita je znížená. Pri postmenopauzovej osteoporóze stúpa počet a aktivita osteoklastov a následne aj osteoblastov (ale v menšej miere), čo vedie k zvýšenému odbúravaniu kosti.. Hlavným vyvolávajúcim faktom týchto zmien je postmenopauzálny pokles hladiny estrogénov. V dôsledku straty kostnej hmoty sa postupne narúša aj štruktúra kosti. V určitom stupni sa potom preriednutá kosť stáva veľmi krehkou a ľahko sa láme, dokonca aj bez zjavného úrazového deja.

Presná príčina osteoporózy nie je úplne známa. K ubúdaniu kostnej hmoty a k narušeniu štruktúry kosti dochádza v priebehu starnutia u každého človeka, čo pri príčinou tzv. senilnej osteoporózy. U žien sa však pridružuje ešte další faktor - menopauza - zánik menštruácie po prechode. Spôsobuje ju ukončenie tvorby ženského pohlavných hormónov, hlavne estrogénov v ováriách (vaječníkoch). Asi u tretiny žien sa potom vyvinie tzv. postmenopauzálna osteoporóza.

Popri týchto dvoch hlavných rizikových faktoroch (vek a menopauza) bolo doteraz zistených niekoľko dalších, nemenej dôležitých:

 

 1. Genetické faktory- množstvo kostnej hmoty je asi na 60% dané geneticky, preto významným rizikových faktorom je prítomnosť osteopotických zlomenín u matiek, čo má za následok vysoké riziko osteoporózy u dcér,. Geneticky podmienené su aj mnohé vývojové poruchy spojené s osteoporózou, napr. osteogenesis imperfecta, Marfanov syndrom a pod.
 2. Faktory vzrastu - nepriamo súvisia s genetickými. Zvlášť rizikový typ je nízka, chudá, štíhla blondína. Naopak obezita je z tohoto pohľadu ochranný faktor! Obézne ženy zriedka trpia na osteoporózu.
 3. Faktory životného štýlu, ktoré sa týkajú jednak výživy, návykových činností a mobility. Z výživových faktorov sú to hlavne:
  • nedostatočný prívod vápnika, horčíka, vitamínu D a stopových prvkov,
  • nadmerný prívod fosforu, sodíka a živočíšnych bielkovín,
  • nadmerná konzumácia alkoholu a kofeínu a fajčenie.
  Významným faktorom životného štýlu je nedostatok pohybu a nadmerné pohodlie vo vzťahu k fyzickej aktivite, ktoré obrazne povedané nenúti kosti, aby boli dostatočne pevné. Dalšou skupinou ohrozených sú osoby so zníženou pohyblivosťou a najmä pripútané na ložku ako dlhodobo chorí, či po mozgových príhodách.
 4. U žien sú hlavnými rizikových faktormi predčasný prechod (hlavne pred 45. rokom), neskorý začiatok menštruácie v detstve, dlhšie trvajúce vynechanie menštruácie, viacnásobné a dlhšie trvajúce kojenie, ale ohrozené sú aj ženy, ktorá nerodili.
 5. Osteoporóza býva aj dôsledkom iných ochorení, a to hlavne endokrinologických ( poruchy prištítnych teliesok, štítnej žlazy, nadobličiek, pohlavných žliaz, cukrovka I.typu), nefrologické (porucha funkcie obličiek), gastroenterologické (ochorenia žalúdka, čriev, pečene a žlčníka), chronické zápalové choroby (reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída, chronická obštrukčná plucna choroba), stav po transplantáciách.
 6. Osteoporózu môžu podporovať aj niektoré lieky, napríklad hormóny nadobličiek a štítnej žľazy, lieky na úpravu krvnej zrážanlivosti, chemoterapia pri onkologických ochoreniach, lieky proti kŕčom a pod.