Informácie pre odbornú verejnosť

V časti NOVINKY nájdete aktuálne informácie o podujatiach organizovaných pod záštitou SOMOK, nových projektoch v osteológii, informácie z Ministerstva zdravotníctva SR, informácie od medzinárodných organizácií v osteológii, novinky v guidelinoch a mnoho iného ... 

Aktuálny zoznam členov výboru, ako aj členov spoločnosti nájdete v časti SOMOK. Taktiež sú tu uverejnené základné informácie o našej spoločnosti, či zápisnice z výborov a plenárnych schôdzí. 

N E W

Aktuálne na stránke pribudli nové informácie o: 

 • XX. Medzinárodnom kongrese českých a slovenských oosteológov, ktorý sa bude konať 21. - 23. septembra 2017 v Zlíne (POZOR ZMENA: pôvodné miesto boli Luhačovice)
 • prvá informácia o kongrese WCO - IOF - ESCEO 2018, ktorý sa bude konať v susednom Poľsku, v meste Krakow
 • informácia o znížení registračného poplatku na Svetovom osteologickom kongrese WCO-IOF-ESCEO 2018 pre všetkých účastníkov zo Slovenska - len 200,- EUR.
 • link na webovú stránku kongresu WCO-IOF ESCE Krakow 2018 - TU

 

Vedecké projekty, do ktorých sa môžete zapojiť

XX. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS

Vás pozývajú na     

XX. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů
21. - 23. 9. 2017
Academia centrum Univerzity T. Bati ve Zlíně

 

Hlavné témy kongresu: 

 • Liečba metabolických ochorení kostí (novinky, dlhodobá liečba)
 • Drug-related osteoporóza
 • Nefarmakologická liečba (cvičenie, vibračná terapia, vertebroplastiky)
 • Mýty a realita ONJ
 • Hojenie zlomenín
 • Metabolické ochorenia kostí (nie vrodené) v detskom veku – diagnostika, liečba
 • Všeobecné úskalia laboratórnych i zobrazovacích metód v klinickej osteológii
 • Metabolizmus osteocytov a ostatných kostných buniek
 • Vplyv dlhodobej imobilizácie na kosť a možnosti liečby
 • Starnutie a kosť

 

Dôležité termíny: 

 • Spustenie on-line prihlasovania: 10. 5. 2017
 • Prihlášky k aktívnej účasti: do 10. 6. 2017
 • Zaslanie abstraktov: do 10. 6. 2017 (zaslanie elektronické - abstrakt musí byť vložený pri prihlasovaní sa k aktívnej účasti)

Prihlášky k pasívnej účasti:  

 • platba do 20. 8. 2017 - zvýhodnená cena t.j. člen SOMOK 76,- EUR, nečlen 87,- EUR, lekár do 35 rokov 57,- EUR
 • platba do 18. 9. 2017 - vyššia cena t.j. člen SOMOK 87,- EUR, nečlen 98,- EUR, lekár do 35 rokov 68,- EUR
 • platba od 19. 9. 2017 a na mieste - najvyššia cena t.j. člen SOMOK 95,- EUR, nečlen 106,- EUR, lekár do 35 rokov 76,- EUR