NOVINKY

V tejto časti nájdete aktuálne informácie 

  • o podujatiach organizovaných pod záštitou SOMOK
  • o informáciách z Ministerstva zdravotníctva SR
  • aktuality v osteológii
  • iné zaujímavé informácie ...

Kongres WCO - IOF - ESCEO 2018

V roku 2018 sa bude európsky osteologický kongres (WCO - IOF - ESCEO) prvý krát konať v strednej Európe - v susednom Poľsku v meste Krakow. 

Očakávajú že kongresu sa zúčastní viac ako 4000 účastníkov.

Prof. Edward Czerwiński zaslal informáciu, že na blížiacom Svetovom osteologickom kongrese (World Congress of Osteoporosis IOF-ESCEO 2018) bude pre účastníkov zo Slovenska znížený registračný poplatok na 200,- EUR (z pôvodných 800,- EUR).

Veríme, že aj to bude viesť k čo najvyššej účasti všetkých našich odborníkov. 

Tešíme sa na stretnutie v Krakowe.