NOVINKY

V tejto časti nájdete aktuálne informácie 

  • o podujatiach organizovaných pod záštitou SOMOK
  • o informáciách z Ministerstva zdravotníctva SR
  • aktuality v osteológii
  • iné zaujímavé informácie ...

14. O S T E O F Ó R U M, Košice 26. - 27. apríla 2019

Výbor SOMOK Vás srdečne pozýva na tradičné podujatie 14. OSTEOFÓRUM, ktoré sa bude konať ako už tradične v Košiciach v termíne 26. - 27. apríla 2019

1. informácia 

Všetky bližšie informácie ako aj možnosť registrácie na kongres nájdete TU

Odborná téma: Praktická osteológia / diferenciálna diagnostika osteoporózy

Podujatie bude prebiehať v jednotlivých blokoch formou otázok z pléna, resp. písomne dodaných otázok a odpovedí jednotlivých členov odborného panelu.

Možnosť zasielania otázok (anonymne alebo s udaním mena lekára) emailom na adresu sona.tomkova(at)nemocnicasaca.sk 

Po ukončení odborného programu bude vylosovaná jedna zaslaná (neanonymná) otázka a jej autor bude odmenený. .

Najlepšia publikácia s problematikou osteológie za rok 2018

Výbor SOMOK vyhlasuje súťaž o najlepšiu publikáciu za rok 2018 s problematikou osteoporózy. Víťaz (autor alebo autorský kolektív) bude slávnostne vyhlásený a ocenený na podujatí 14. OSTEOFÓRUM v Košiciach (26. - 27. apríla 2019). Výbor schválil peňažnú odmenu vo výške 500,- EUR. 

Svoje návrh (s kópiou publikácie) posielajte do 31.3.2019 na adresu vedeckého sekretára: pavol.masaryk(at)nurch.sk