NOVINKY

V tejto časti nájdete aktuálne informácie 

 • o podujatiach organizovaných pod záštitou SOMOK
 • o informáciách z Ministerstva zdravotníctva SR
 • aktuality v osteológii
 • iné zaujímavé informácie ...

XX. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS

Vás pozývajú na     

XX. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů
21. - 23. 9. 2017
Academia centrum Univerzity T. Bati ve Zlíně

 

Hlavné témy kongresu: 

 • Liečba metabolických ochorení kostí (novinky, dlhodobá liečba)
 • Drug-related osteoporóza
 • Nefarmakologická liečba (cvičenie, vibračná terapia, vertebroplastiky)
 • Mýty a realita ONJ
 • Hojenie zlomenín
 • Metabolické ochorenia kostí (nie vrodené) v detskom veku – diagnostika, liečba
 • Všeobecné úskalia laboratórnych i zobrazovacích metód v klinickej osteológii
 • Metabolizmus osteocytov a ostatných kostných buniek
 • Vplyv dlhodobej imobilizácie na kosť a možnosti liečby
 • Starnutie a kosť

 

Dôležité termíny: 

 • Spustenie on-line prihlasovania: 10. 5. 2017
 • Prihlášky k aktívnej účasti: do 10. 6. 2017
 • Zaslanie abstraktov: do 10. 6. 2017 (zaslanie elektronické - abstrakt musí byť vložený pri prihlasovaní sa k aktívnej účasti)

Prihlášky k pasívnej účasti:  

 • platba do 20. 8. 2017 - zvýhodnená cena t.j. člen SOMOK 76,- EUR, nečlen 87,- EUR, lekár do 35 rokov 57,- EUR
 • platba do 18. 9. 2017 - vyššia cena t.j. člen SOMOK 87,- EUR, nečlen 98,- EUR, lekár do 35 rokov 68,- EUR
 • platba od 19. 9. 2017 a na mieste - najvyššia cena t.j. člen SOMOK 95,- EUR, nečlen 106,- EUR, lekár do 35 rokov 76,- EUR  

Kongres WCO - IOF - ESCEO 2018

V roku 2018 sa bude európsky osteologický kongres (WCO - IOF - ESCEO) prvý krát konať v strednej Európe - v susednom Poľsku v meste Krakow. 

Očakávajú že kongresu sa zúčastní viac ako 4000 účastníkov.

Prof. Edward Czerwiński zaslal informáciu, že na blížiacom Svetovom osteologickom kongrese (World Congress of Osteoporosis IOF-ESCEO 2018) bude pre účastníkov zo Slovenska znížený registračný poplatok na 200,- EUR (z pôvodných 800,- EUR).

Veríme, že aj to bude viesť k čo najvyššej účasti všetkých našich odborníkov. 

Tešíme sa na stretnutie v Krakowe.