ZÁPISNICE zo zasadania výboru SOMOK

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 17.01.2020

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 25.04.2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 01.02.2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 13.09.2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 12.01.2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 21.09.2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 20.04.2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 13.01.2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 08.09.2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 15.01.2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 10.09.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 16.04.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 16.01.2015

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 25.09.2014

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 12.09.2013

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 04.04.2013

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 18.01.2013

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 05.02.2010

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 09.10.2008

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 18.01.2008

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 28.10.2007

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 20.04.2007

Zápisnica zo zasadnutia výboru SOMOK dňa 04.09.2005

ZÁPISNICE z plenárnej schôdze

Zápisnica z plenárnej schôdze SOMOK konanej dňa 13.09.2018

Zápisnica z plenárnej schôdze SOMOK konanej dňa 08.09.2016

Zápisnica z plenárnej schôdze SOMOK konanej dňa 25.09.2014