ELIMINÁCIA ODSTRANITEĽNÝCH RIZIKOVÝCH FAKTOROV

Táto sa sústreďuje hlavne na faktory životného štýlu- v prvom rade obmedzenie nevhodných stravovacích návykov a sedavého spôsobu života. Dôležité je prestať fajčiť, obmedziť konzumáciu alkoholu a nadmerného množstva zrnkovej kávy.

Patrí sme aj adekvátna liečba vyvolávajúch ochorení (ochorenia štítnej žlazy, prištítnychj teliesok, cukrovky, ochorení trávacieho a vylučovacieho systému), včítane obmedzenia podávanie niektorých liekov (kortikoidy, diuretiká, barbituráty apod.).